Skip to content

Tutkimuskysymykset

Hankkeessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Millaista mittaustietoa tiedolla työskentelevät keräävät ja ovat valmiita keräämään?
  2. Mitä mittalaitteita he käyttävät ja ovat valmiita käyttämään?
  3. Kenelle he ovat mittaustietoa valmiit jakamaan?
  4. Miten työnantajan johto ja henkilöstöhallinto, työsuojelu sekä työterveyshuolto suhtautuvat työntekijän omaan mittaustoimintaan ja sen tuottamaan tietoon?
  5. Minkälaisia uudelleen järjestelyitä voidaan tiedolla työskentelyssä tehdä toisaalta yksittäisen työntekijän, toisaalta useiden työntekijöiden keräämän mittaustiedon perusteella?
  6. Minkälaiset työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintamallit voisivat tukea mittaustiedon hyödyntämistä tiedolla työskentelyn muotoilussa?