Skip to content

Tavoite

Hankkeessa tarkastellaan työntekijöiden keräämään mittaustiedon hyödyntämistä työn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on,

  1. ymmärtää mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon, jotta työntekijöiden keräämää mittaustietoa voidaan kestävästi hyödyntää tiedolla työskentelyn muotoilussa, sekä
  2. saada käytännön kokemusta mittaustiedon hyödyntämisestä ja työn muotoilusta.

Työntekijöiden mittalaitteilla keräämän tiedon tukena käytetään kyselymenetelmiä, joilla selvitetään muun muassa työtehtävät, käytössä olevat työkalut, työn kognitiiviset vaatimukset, koettu työstressi sekä työkunto. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta käyttää työn ohessa syntyviä tai automaattisesti kerääntyviä lokitietoja, kuten sähköpostiloki, kalenterimerkinnät ja tietokoneen käyttötiedot, joista työssä esiintyviä kuormitushuippuja voidaan automaattisesti tunnistaa.

Tiedon kokoamisessa ja analysoinnissa hyödynnetään Työterveyslaitoksen ainutlaatuista mittaus- ja tutkimustiedon hallintajärjestelmää ja osaamista.